Jezis modlitba

Pán Ježíš zjevil svaté Gertrudě, že po každe tato modlitba osvobozuje mnoho duší z Očistce:

"Předvěčný Otče, obětuji Ti nejdrahocennější Krev Tvého božského Syna, našeho Pána Ježíše Krista, ve spojení se všemi svatými mšemi, které jsou dnes celebrované po celém světě za duše trpící v Očistci, za umírajících, za obrácení hříšníků na světě, ve Všeobecné Církvi, v mé rodině, a také v mém domě. Amen

BOHOSLUŽBA „TŘECH ZDRÁVAS MARIA”

Její začátek se datuje na první století kostela. Matka Boží slíbila svaté Gertrudě a sv. Mechtyldě, že bude chránit od smrtelného hříchu každého, kdo se v tento den tuto modlitbu pomodlí ráno a večer:

Děkujeme Ti, Nejsvatější Trojice za MOC poskytnutou Panně Marii,
Zdrávas Maria ...

Děkujeme Ti, Nejsvatější Trojice za MOUDROST poskytnutou Panně Marii,
Zdrávas Maria ...

Děkujeme Ti, Nejsvatější Trojice za SLADKOST a MILOSRDENSTVÍ poskytnuté Panně Marii,
Zdrávas Maria ...

Účinnost této bohoslužby, poznáte po jejich výsledcích.

Ježíš slíbil také svaté Brigitě, svaté Mechtyldě a svaté Alžbětě z Maďarská: "všem věrným, kteří se budou modlit každý den po dobu třech let, dva Otčenáš ..., dva Zdrávas Maria, dva Sláva Otci ... v úctě těch kapek Krve, kterou jsem proléval, dávám tuto laskavosti:

  1. Dostanete úplné prominutí odpuštění a odpuštění všech hříchů.
  2. Budete osvobození od očistných muk.
  3. Pokud by někdo zemřel během těch tří let bude se to počítat jako dokončeno.
  4. Po smrti dostanete takové zásluhy jako kdybyste prolili krev za víru.
  5. Sestoupím z nebe vzít jejich duše a duše příbuzných do 4 pokolení.

Prosím, předejte dál