Jezus modlitwa

Domnul Isus a arătat lui sfînta Gertruda, că cu unică folosinţă de această rugaciune elibereaza multe suflete din pugatoruiu:

Tatăl Veşnic, îţi ofer cel mai scump şi preţios Sînge Fiului Tău Divin, Domnului nostru Isus Cristos în unire cu toate Mesele Sfînte celebrate astăzi, pentru sufletele care suferă în purgatoriu, pentru cei care mor, pentru convertirea păcătoşilor din lume, în Biserică Universala, în familia mea şi în casa mea. Amin.

DEVOŢIUNE CELOR TREI „BUCURA-TE CEA PLINA DE HAR”

Originile sale datează din primele secole ale Bisericii. Maica Domnului a promis lui sfînta Gertruda şi sfînta Mechtilda, că va păzi de păcat de moarte în ziua respectivă pe oricine, care spune această rugaciune în ziuă aceea de dimineaţa şi seara:

Vă mulţumim Preasfintei Treimi pentru puterea acordată Feciorei Maria,
Bucura-te Cea Plină de har...

Vă mulţumim Preasfintei Treimi pentru înţelepciune acordată Feciorei Maria,
Bucura-te Cea Plină de har...

Vă mulţumim Preasfintei Treimi pentru dulceaţă şi milă acordată Feciorei Maria,
Bucura-te Cea Plină de har...

Eficacitatea acestei devoţiunii veţi şti după roadele sale.

sus a promis lui sfînta Brigitta, sfînta Matilda şi sfînta Elisabeta din Ungaria: Tuturor credincioşilor, care pe timp de trei ani vor ruga de fiecare zi Două Tatăl Nostru..., Două Bucura-te Cea Plină de har..., Două Slavă Tatălui... în cinstea acestor picături de sînge, pe care am varsat, le dau haruri următoarte:

  1. Vor primi iertarea completă şi iertarea tuturor păcatelor.
  2. Vor fi scutiţi de tortură de pugatoriu.
  3. Dacă vor muri înainte de termen de trei acestea ani vor fi luate în considerare ca în cazul în care le-au împlinit.
  4. După moartea de vor primi astfel de merite, ca şi cum ar fi vărsat toate sângele pentru credinţă.
  5. Voi cobori din cer pentru a lua sufletele lor, precum şi rudele lor pînă la a patra generaţie.

Transmite la alţi.