Jezus modlitwa

Chúa Jesus đã tiết lộ cho nữ thánh Gertruda rằng chỉ cần nói lời cầu nguyện này một lần là có thể làm cho rất nhiều linh hồn được giải thoát khỏi nơi chuộc tội.

"Hỡi, Đức Chúa Trời, vì các linh hồn chịu đau đớn ở nơi chuộc tội, vì những người đang chết và vì sự cải đạo của những người phạm tội trên thế giới, trong Giáo hội Công giáo, trong dòng họ cũng như trong gia đình của con, con xin dâng Ngài máu qúy giá nhất của con trai Ngài, Chúa của chúng con, Jesus Christ cùng với tất cả các lễ mát được cử hành hôm nay trên khắp thế giới. A-men".

Lễ của "Ba bài Kinh Kính mừng..."

Lễ này có nguồn gốc vào những thế kỷ đầu tiên của lịch sử Giáo hội. Đức Mẹ đã hứa với nữ thánh Gertruda và nữ thánh Mechtylda rằng nếu vào một ngày người nào đó đọc bài kinh này vào buổi sáng và buổi tối, thì Đức Mẹ sẽ đề phòng việc người này phạm đại tội vào ngày đó.

Chúng con xin cảm ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi vì SỨC MẠNH mà Ngài đã phong cho Đức Mẹ Đồng trinh Maria.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc...

Chúng con xin cảm ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi vì SỰ THÔNG MINH mà Ngài đã ban cho Đức Mẹ Đồng trinh Maria.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc...

Chúng con xin cảm ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi vì SỰ NGỌT NGÀO VÀ LÒNG TỪ BI mà Ngài đã ban cho Đức Mẹ Đồng trinh Maria.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc...

Bạn sẽ biết tính hiệu quả của lễ này nhờ các kết quả của nó.

Chúa Jesus cũng hứa cho nữ thánh Brigida, nữ thánh Matilda và nữ thánh Elizabeth Hung ari rằng: đối với các người theo đạo mà trong vòng ba năm hàng ngày sẽ đọc hai bài Kinh Lạy Cha..., hai bài Kinh Kính mừng, hai bài Kinh Sáng Danh để thờ các giọt máu ta đã chảy, ta sẽ ban các ơn huệ:

  1. Họ sẽ được tha thứ hoàn toàn tất cả các tội lỗi
  2. Họ sẽ được miễn các sự đau đớn của nơi chuộc tội
  3. nếu họ chết trước khi cầu nguyện đủ ba năm, ta vẫn sẽ coi họ đã cầu nguyện đủ ba năm.
  4. sau khi họ chết, họ sẽ được nhận có công lao giống như khi họ tử vì đạo.
  5. 1.ta sẽ từ trời xuống để lấy linh hồn của họ và linh hồn của các họ hàng của họ cho đến thế hệ thứ tư.

chuyển cho người khác